+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-669/23 od 25.IV.2023. godine, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:

1.1. stručnog referenta 1 u Odjelu za pravno kadrovske i opće poslove, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci, s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti nadležnog ministra

1.2. čistačice, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 6 mjeseci radi zamjene privremeno odsutnih radnica na bolovanju i godišnjem odmoru.

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da je nakon provedenog natječajnog postupka izvršen odabir kandidata kako slijedi:

  • za radno mjesto pod 1.1.: Irena Zadro, ekonomist za računovodstveno-financijske poslove
  • za radno mjesto pod 1.2.: Branka Skočić.

Zahvaljujemo kandidatima/kinjama na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Karlovac.

Skip to content