+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-2051/22 od 08.XII.2022. godine, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:

  • doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jednog izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, i
  • doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, dva izvršitelja/ice na određeno vrijeme s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti nadležnog ministra
  • doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, tri izvršitelja/ice na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnih radnica.

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da nakon provedenog natječajnog postupka nije izvršen odabir jer nije zaprimljena niti jedna prijava.

Skip to content