+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac i članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je natječaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Karlovac, na mandat od 4 godine.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 25. od 23. ožujak 2016., web stranici Zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja.

Upravno vijeće Doma zdravlja Karlovac 30. sjednici održanoj dana 5. travanj 2016. donijelo je odluku o imenovanju Tatjane Šterk-Tudić, mag. oec. za ravnateljicu Doma zdravlja Karlovac, na mandat od 4 godine.

Dom zdravlja Karlovac

Skip to content