+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Poštovani,
Ovim putem obavještavamo Vas da je 02.09.2019. pri Domu zdravlja Karlovac sa radom započeo mobilni palijativni tim koji pruža specijalističku palijativnu skrb bolesnicima u njihovom domu, te podršku članovima obitelji koji skrbe za bolesnika. Mobilni palijativni tim ima savjetodavnu ulogu za druge profesionalce u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (liječnik obiteljske medicine, patronažna sestra, zdravstvena njega u kući) i zajednički s drugim profesionalcima sudjeluje u rješavanju kompleksnih potreba u terapiji simptoma i psihosocijalnoj skrbi.
U mobilnom palijativnom timu rade:
Jasna Pletikosa, dr.med.,specijalist hitne medicine
Mirjana Spudić, bacc.med.techn.
Telefon: 047 413 877
Mobitel: 091 614 9054
E.mail: mobilna.palijativa@dzka.t-com.hr
Radno vrijeme:
Ponedjeljak- petak od 07:00-15:00 sati

Skip to content