+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
KARLOVAC, dr. V.Mačeka 48
Karlovac, 11. prosinac 2014.

Predmet: Obavijest o odabiru ponude za isporuku toplinske energije

Nakon provedenog postupka nabave za isporuku toplinske energije, naručitelj Dom zdravlja Karlovac donio je odluku odabiru ponude Gradska toplana d.o.o., Karlovac, Tina Ujevića 7, po cijeni od 78.419,08 kn bez PDV-a odnosno ukupnoj cijeni 98.023,85 kn,, kao jedine zaprimljene ponude u ovom postupku nabave, koja je istodobno prihvatljiva.
———–

RAVNATELJICA

Jadranka Šutić, dipl. ecc.

Skip to content