+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

KARLOVAC, dr. V.Mačeka 48
Karlovac,  3. svibanj 2016.

Na temelju članaka 32. Odluke o provedbi postupaka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti od 200.000,00  kn i nabave radova procijenjene vrijednosti od 200.000,00 kuna do 500.000,00 kn Doma zdravlja Karlovac, naručitelj Dom zdravlja Karlovac  dononio je odluku:

  • za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu usluga popravaka i održavanja službenih vozila, na rok do 30.6.2016., broj nabave BN 04/2016 ponuditelja Auto Janković d.o.o. po cijeni od 110.027,00 kn bez PDV-a odnosno ukupnoj cijeni 137.533,75 kn s PDV, kao jedine zaprimljene ponude koja je istodobno prihvatljiva.

———–

Dom zdravlja Karlovac

Skip to content