+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Od 1. siječnja 2012.g. započelo je dežurstvo subotom, nedjeljom i blagdanom u vremenu od 7,00 do 19,00 sati u ordinaciji obiteljske medicine Doma zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac. Kontakt telefon 411 400. Ordinacija će pružati zdravstvenu skrb pacijentima u slučaju zdravstvenih tegoba koja nisu hitna stanja. Kućne posjete i nadalje su u djelokrugu rada nadležnih odabranih liječnika opće/obiteljske medicine, kao i korištenje zdravstvene zaštite pri nadležnom liječniku subotom u dopodnevnoj smjeni

Zdravstveno zbrinjavanje u slučajevima izravnog ugrožavanja života ili teško narušenog zdravlja i nadalje je u nadležnosti Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Skip to content