+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos prvostupnice sestrinstva u patronažnoj djelatnosti, jednog  izvršitelja na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje i rodiljni dopust).

UVJETI: VŠS prvostupnica sestrinstva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca), vozački ispit B kategorije.

Rok za podnošenje zamolbi od 13. travnja 2017. do 20. travnja 2017.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik), elektronski ispis o podacima evidentiranim pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i preslik vozačke dozvole B kategorije.

Probni rad 2 mjeseca.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Natječaj za prvostupnicu sestrinstva na određeno

Skip to content