+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos:

  1. Prvostupnika/prvostupnice sestrinstva u patronažnoj djelatnosti, dva  izvršitelja na određeno vrijeme /zamjena/.

UVJETI: prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca), vozački ispit “B” kategorije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad – licencu (preslik), elektronski ispis o podacima evidentiranim pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne starije od 6 mjeseci i preslik vozačke dozvole B kategorije.

Probni rad 2 mjeseca.

  1. Čistačice, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, za rad u ordinaciji Mahično.
  1. Čistačice, jedan izvršitelj na određeno vrijeme, od 6 mjeseci (zamjena).

UVJETI: Završena osnovna škola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedozbe o završenom osmom razredu osnovne škole), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), elektronski ispis o podacima evidentiranim pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne starije od 6 mjeseci.

Probni rad 1 mjesec.

Rok za podnošenje zamolbi od 17. kolovoz 2017. do 24. kolovoz 2017.

Probni rad 1 mjesec.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac  u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content