+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

NATJEČAJ

Za prijam na stručno osposobljavanje za rad na radnom mjestima:

  1. Računovodstveni referent 1 – financijski knjigovođa

UVJETI: SSS – završena ekonomska škola

  1. Računovodstveni referent 2 – financijski knjigovođa

UVJETI: SSS – završena ekonomska škola

Rok za podnošenje ponuda je od 23.5.2017.do 30.5.2017.

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, dr. V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na natječaj“.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti životopis, preslik svjedodžbe, preslik domovnice i elekotronski  ispis o podacima evidentiranim pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti nezaposlene osobe koje prema Zakona o poticanju zapošljavanja, osim ispunjavanja uvjeta tražene stručne spreme pripadaju i ciljanoj skupini  i ispunjavaju uvjete za primjenu mjere aktivne politike zapošljavanja “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovaca u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content