+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos:

  1. Doktora dentalne medicine, jednog izvršitelja na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust.

UVJETI: doktor dentalne medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca).

Probni rad dva mjeseca.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik) i ispis – potvrdu o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

  1. Medicinske sestre/tehničara, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme u Odsjeku sanitetskog prijevoza.

Uvjet: Završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostan rad (kandidati koji su završili petogodišnju školu nemaju uvjet položenog stručnog ispita).

Probni rad dva mjeseca.

Stupanje na rad nakon ishođenja suglasnosti za zapošljavanje Ministra zdravstva.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ), potvrda – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik), a kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine trebaju dostaviti i uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik).

Rok za podnošenje ponuda je od 2. siječnja 2018. do 9. siječnja 2018.

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Karlovac, dr.Vladka Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na natječaj”.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content