+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Poštovani,

Pozivamo Vas da dostavite ponudu za Gotovi lijekovi i sanitetski materijal u  2015. godini prema troškovniku koju dostavljamo u privitku.

Molimo da nam Vašu ponudu dostavite u najkasnije do 1. travnja 2015. do 15,00 sati.

S poštovanjem,
RAVNATELJICA
Jadranka Šutić, dipl. ecc.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – LIJEKOVI I SANIT
TROŠKOVNIK – LIJEKOVI I SANIT.MAT.2015

Skip to content