+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Konferencija „Međusobna suradnja u pružanju palijativne skrbi“ održana je u Varaždinu od 09.- 12. rujna 2021. godine u organizaciji  Hrvatskog društva medicinskih sestara u palijativnoj skrbi.

Ispred Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije konferenciji su prisustvovale koordinatorice Marijana Car, mag.med.techn. i Martina Horvat, bacc.med.techn. sa ciljem razmjenjivanja iskustava i ideja za usklađivanje rada službi palijativne skrbi. Razgovaralo se o položaju i kompetencijama medicinskih sestara u palijativnoj skrbi, o planiranom otpustu palijativnih pacijenata te o multidisciplinarnom pristupu skrbi u kući pacijenta.

Na konferenciji je Marijana Car, mag.med.techn. kao primjer dobre prakse predstavila  Posudionicu pomagala Karlovačke županije, gdje je prisutne upoznala sa ulogom medicinskih/ortopedskih  pomagala u skrbi za pacijenta, načinom ostvarivanja prava na posudbu pomagala te vođenjem dokumentacije Posudionice.

Konferencija je održana u skladu sa aktualnim epidemiološkim mjerama.

Skip to content