+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

KARLOVAC

Dr. Vladka Mačeka 48

Povjerenstvo za izbor specijalizanta

iz obiteljske medicine

Broj: 01-1187/22

Karlovac,  10. lipanj 2022.

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnika), nakon raspisanog Natječaja za upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje, Ur. broj: 01-1042/22 od 18. svibnja 2022. godine te izvršenog bodovanja po pojedinim mjerilima iz članka 3. Pravilnika, Povjerenstvo za izbor specijalizanata  objavljuje na oglasnoj ploči  i mrežnoj stranici Doma zdravlja Karlovac

LISTU PRISTUPNIKA

ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE

Lista pristupnika za specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine, s bodovima koje su pristupnici ostvarili prema mjerilima iz članka 3. Pravilnika:

Red. br. PREZIME I IME Bodovi
1. Lucija Marinović Petrović, dr.med. 14,24
2. Helena Kolić, dr.med. 12,19
3. Martina Kušec, dr.med. 11,50
4. Maja Maradin, dr.med. 10,97
5. Martina Pršle Turk, dr.med. 10,33

Lista pristupnika za specijalističko usavršavanje iz medicine rada i sporta s bodovima koje su pristupnici ostvarili prema mjerilima iz članka 3. Pravilnika:

Red. br. PREZIME I IME Bodovi
1. Katarina Boban, dr.med. 14,09
2. Helena Kolić, dr.med. 12,19
3. Martina Kušec, dr.med. 11,50
4. Martina Pršle Turk, dr.med. 10,33

Ova Lista pristupnika objavljena je dana 10. lipnja 2022. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Doma zdravlja Karlovac.

                                                                            Povjerenstvo za izbor specijalizanata, v.r.

Skip to content