+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja kontakt podaci

Dom zdravlja Karlovac zdravstvena je ustanova čiji je osnivač Karlovačka županija, a kao samostalni pravni subjekt posluje od 1. srpnja 1994. godine, nakon organizacijskih promjena  nekadašnjeg Medicinskog centra Karlovac.

Uprava Doma zdravlja Karlovac – kontakt podaci

Ravnateljica Dom zdravlja Karlovac

ravnateljica: Tatjana Šterk – Tudić, mag. oec.

telefon: +385 47 41 12 77

faks: +385 47 41 12 61

mobitel: +385 91 41 21 167

email: dz-karlovac@ka.t-com.hr

Zamjenica ravnateljice i pomoćnica ravnateljice za kvalitetu

Snježana Šlat, dr. med.

telefon: +385 41 12 84

faks: +385 47 41 12 61

mobitel: +385 91 61 49 060

email: snjezana.slat@dzka.t-com.hr

Glavna sestra Dom zdravlja Karlovac

glavna sestra: Jasmina Mikan, prvostupnica sestrinstva

telefon: +385 47 41 12 76

mobitel: +385 91 61 49 083

email: glavna.sestra@dzka.t-com.hr

Voditeljica odsjeka patronaže

Anamarija Trpčić, dipl.med.techn.

telefon: +385 47 41 12 69

fax: +385 47 41 12 61

mobitel: +385 91 61 49 089

email: patronaza3@dzka.t-com.hr

 

Voditelj odsjeka sanitetskog prijevoza

Roland Walter Miličević

telefon: +385 47 61 49 05

fax: +385 47 41 12 61

mobitel: +385 91 61 49 078

email: sanitetski.prijevoz@dzka.t-com.hr

Službenik za informiranje

 Službenik za informiranje

Andreja Jurković, dipl. iur.

Telefon: +385 47 411 277

E-mail: tajnistvo@dzka.t-com.hr

Fax: +385 47 411 261

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

telefon: +385 47 41 12 77

email: dz-karlovac@ka.t-com.hr

Dom zdravlja Karlovac logo adresa: dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac telefon: +385 47 41 12 77 fax: +385 47 41 12 61 email: dz-karlovac@ka.htnet.hr web: www.domzdravlja-karlovac.hr
Skip to content