+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

U Zagrebu je 21. i 22.09.2018. u hotelu Antunović u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za palijativnu medicinu, a u suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskom komorom socijalnih radnika, Udrugom ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, HUMS-om – Društvom za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu, Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i Hrvatskim društvom za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite HLZ, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske i Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske održana konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Kako omogućiti palijativnu skrb i medicinu u ustanovama socijalne skrbi“.
Tema simpozija bila je palijativna skrb bolesnika s kroničnim bolestima, te bolesnika s malignim oboljenjima smještenim u stacionarima. Naglašena je uloga liječnika, socijalnih radnika, fizikalnih i radnih terapeuta u tim ustanovama, koji svi zajedno predstavljaju multidisciplinarni palijativni tim. Istaknuta je i potreba razvijanja i uvođenja volonterske djelatnosti u socijalna ustanove. Iznijeti su i prijedlozi reorganizacije zdravstvene zaštite u stacionarima doma zdravlja, kako bi se povećala kvaliteta života neizlječivim bolesnicima i omogućio dostojan život da kraja života.
Na konferenciji su aktivno sudjelovale Marijana Car, bacc.med.tech., ispred Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije i prim. Mirjana Lončarić Katušin, dr.med., voditeljica Projektnog tima za palijativnu skrb Karlovačke županije s temom „Integracija socijalnog radnika u sustav palijativne skrbi – Karlovačka županija“.

Skip to content