+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Predmet nabave: Isporuka električne energije

Ev.br. nabave: 02/2010 -MV

Rok za dostavu ponuda: 12.veljače 2010.g. do 14,00 sati

Broj objave: N-16-M-103933-040210

Skip to content