+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Promovirajući prvi Europski dan palijativne skrbi 15. lipanj 2023. Centar za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije koristi priliku naglasiti viziju za podizanje svijesti o važnosti palijativne skrbi i isticanje potrebe za većim pristupom uslugama palijativne skrbi.

Jedan glas, jedna vizija: Svijet bez patnje koja se može spriječiti u kojem oboljeli od bolesti opasnih po život i njihove obitelji imaju pravovremen pristup visokokvalitetnoj palijativnoj skrbi kao sastavnom dijelu zdravstvenog sustava’.

Palijativna skrb je ljudsko pravo, moralni imperativ i globalna etička odgovornost. Koristeći besprijekornu procjenu, palijativna skrb ima holistički pristup rješavanju fizičkih, duhovnih i psihosocijalnih potreba ljudi koji žive u uvjetima koji ograničavaju život ili ugrožavaju život. Palijativnu skrb u idealnom slučaju pruža multidisciplinarni tim, a cilj joj je održati ili poboljšati kvalitetu života ljudi.

Prema EAPC Atlasu (European Association for Palliative Care) palijativne skrbi u Europi svake godine se procjenjuje da će 4,4 milijuna ljudi trebati palijativnu skrb. Kako stanovništvo stari, a teret nezaraznih bolesti raste također će rasti i  potreba za palijativnom skrbi.

Svaka osoba ima pravo na palijativnu skrb i na dostojanstvenu brigu do samog kraja neovisno na mjesto gdje se za nju skrbi, bilo u kući ili u ustanovi. Palijativni pacijent nije briga samo jednog pojedinca (oboljelog i njegove obitelji)  ili samo zdravstvenog sustava,  nego cijele naše zajednice.

Informacije o radu Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije možete dobiti pozivom na broj telefona 047/411-400 ili mobitel 091/614-9095 te na web stranici Doma zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48.

Skip to content