+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dana 01. lipnja 2022. godine predstavnici Doma zdravlja Karlovac sudjelovali su na Danu razvojnih projekata Karlovačke županije  – PROJEKTIKA gdje su predstavili svoj Projekt „ Izgradnja Centra integrirane zdravstvene skrbi Karlovac“. Dom zdravlja Karlovac prepoznao je nedostatak prostora za obavljanje savjetovališta svih djelatnosti primarne zdravstvene zaštite te stalnih godišnjih i izvanrednih javnozdravstvenih akcija u kojima aktivno sudjeluju pružatelji usluga (liječnici, medicinske sestre, patronažne sestre, fizioterapeuti, ljekarnici, logopedi, psiholozi, defektolozi, razne zdravstvene udruge) s jedne strane te primatelji usluga (svi stanovnici grada Karlovca i šire) s druge strane. Samim time što Dom zdravlja Karlovac nema dovoljno kvalitetnog prostora za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite, smanjuje se dostupnost kvalitetne zdravstvene usluge ranjivim skupinama kao što su trudnice, djeca, kronični bolesnici i palijativni bolesnici.

Cilj projekta IZGRADNJA CENTRA ZA INTEGRIRANU ZDRAVSTVENU SKRB KARLOVAC je izgradnja nove visoko energetski učinkovite zgrade čime će se poboljšati standardi pružanja usluga Doma zdravlja Karlovac i time unaprijediti kvaliteta života stanovnika Karlovačke županije. Predmetna zgrada će u svemu zadovoljiti tehničke standarde zgrade gotovo nulte energije („nZEB“) maksimalnim iskorištenjem lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije na lokaciji korištenjem dizalice topline voda-voda ili zemlja-voda za grijanje i hlađenje, izvedbom optimalno orijentirane integrirane FN elektrane na krovovima zgrade, naprednim sustavom mehaničke ventilacije s rekuperacijom, izvedbom toplinske ovojnice zgrade u niskoenergetskom standardu, izvedbom vanjske punionice električnih vozila, te uspostavom ostalih naprednih elektrotehničkih sustava nadzora i upravljanja.

Izgradnjom zgrade predviđeno je unapređenje zdravstvenih usluga prema ranjivim/ciljnim skupinama:

  1. Trudnice, djeca – savjetovališta, rijetki odlasci na kontrole ginekologa ili pedijatra, rijetki dolasci u savjetovališta za trudnice ili djecu, neprihvaćanje i nepridržavanje liječničkih savjeta
  2. Kronični bolesnici – podjednako muškarci i žene, kardiovaskularne bolesti, dijabetes, reumatske bolesti – sve one dovode do otežanog kretanja, nepokretnosti, socijalne izoliranosti, povećanih troškova života i skrbi, izostaju ljekarnička savjetovanja, neprihvaćanje i nepridržavanje liječničkih savjeta (pušenje, smanjenje tjelesne težine, sjedilački način života, konzumiranje hrane bogate UH)
  3. Palijativni bolesnici – sve dobne skupine, maligne bolesti, demencije/ krhkosti, multiorganska zatajenja. Problem je u kasnom prepoznavanju potreba za palijativnom skrbi, nema organizirane edukacije profesionalaca i laika na području županije, nema dovoljno stacionarnih i kadrovskih kapaciteta za pružanje palijativne skrbi.

Korisnici prostora bili bi zdravstveni radnici Doma zdravlja Karlovac i zdravstveni radnici ostalih zdravstvenih ustanova u Karlovačkoj županiji (Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Poliklinika za rehabilitaciju govora i sluha Suvag Karlovac, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovačke županije, Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, Opća bolnica Karlovac, Gradska Ljekarna) te stanovnici svih dobnih skupina od male djece do osoba starije životne dobi jer bi za svaku skupinu bile osmišljene odgovarajuće edukacije i radionice s ciljem stjecanja znanja kako na odgovarajući način prevenirati, prepoznati i suočiti se sa zdravstvenim problemima.

Sve aktivnost obavljati će se u suradnji s partnerima kao što su: Matica umirovljenika, Medicinski fakulteti, Medicinske škole, Veleučilište u Karlovcu, Volonterski centar, Crveni križ te razne udruge civilnog društva.

Uređenjem prostora i osnivanjem Centra integrirane zdravstvene skrbi Karlovac kvalitetno bi se odgovorilo na sve veće potrebe i zahtjeve stanovništva, a samim time unaprijedila bi se i usluga Doma zdravlja Karlovac. Obzirom na to kako trenutni prostor ne udovoljava kriterijima kvalitetnog pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite, određeni dio stanovništva Karlovačke županije ostaje zakinut za dostupnost te iste usluge.

Skip to content