+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OBJAVLJENOG U NN BR. 87/2022

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-1411/22 od 26.VII.2022. godine, u Narodnim novinama br. 87/2022, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za...

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OBJAVLJENOG U NN BR. 95/2022

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-1468/22 od 16.VIII.2022. godine, u Narodnim novinama br. 95/2022, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za...

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OBJAVLJENOG U NN BR. 84/2022

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-1382/22 od 18.VII.2022. godine, u Narodnim novinama br. 84/2022, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za...

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OBJAVLJENOG U NN BR. 90/2022

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-1434/22 od 1.VIII.2022. godine, u Narodnim novinama br. 90/2022, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za...

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OBJAVLJENOG U NN BR. 74/2022

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-1268/22 od 27.VI.2022. godine, u Narodnim novinama br. 74/2022, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za...

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OBJAVLJENOG U NN BR. 58/2022

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-1060/22 od 23.V.2022. godine, u Narodnim novinama br. 58/2022, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za...
Skip to content