+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

ODLUKA o odabiru – računalne usluge – medicinski programi 2023

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC KARLOVAC Dr. V. Mačeka 48 Ur. broj: 01-2069/22 Karlovac,  12.12. 2022.   Na temelju članka 27. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Doma zdravlja Karlovac, naručitelj Dom zdravlja Karlovac  donosi slijedeću O...
Skip to content