+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Testiranja se vrše svaki radni dan, od ponedjeljka do petka u terminu od 12,00 do 15,00 sati te subotom od 12,00 do 14,00 sati na lokaciji bivša vojarna Luščić, Karlovac – ulaz na raskrižju ulice Luščić i ulice Ljudevita Šestića.
Prekogranični dnevni radni migranti koji imaju radni odnos u Republici Sloveniji, posjednici poljoprivrednih zemljišta, učenici i studenti, osobe upućene na zdravstveni pregled imaju 
BESPLATNU uslugu brzog antigenskog testiranja,

koju moraju dokazati Potvrdom poslodavca o statusu radnog odnosa ili Ugovorom o radu, vlasničkim listom poljoprivrednog zemljišta, potvrdom o školovanju, važećom uputnicom za pregled/liječenje te osobnom iskaznicom.

Ostale osobe koje prelaze granicu, snose troškove brzog antigenskog testiranja u iznosu 150,00 kn.

Prije dolaska na testiranje, obavezno je najaviti se na mail: rapidtest@dzka.t-com.hr

Popunjeni obrazac Privola SARS- TEST covid pošaljite na gore navedenu e-mail adresu ili ga donesite sa sobom na testiranje.

Ako niste u mogućnosti najaviti svoj dolazak, sve formalnosti možete obaviti i na samoj lokaciji.

Sve osobe koje su upućene od liječnika opće medicine putem e-maila:
imaju pravo na besplatno testiranje (djeca, osobe sa simptomima – svi moraju biti upućeni od liječnika opće medicine).
Skip to content