+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Natječaj za prijam u radni odnos

Ur. broj: 01-1268/22 od 27.VI.2022. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Doktora medicine specijalista u mobilnom...

OBAVIJEST O BRZOM ANTIGENSKOM TESTIRANJU –  PROMJENA RADNOG VREMENA

Punkt za testiranje na bolest COVID-19, s lokacije bivše vojarne Luščić preseljen je na novu lokaciju u Ulicu dr. Vladka Mačeka 48, počevši od 22. svibnja 2022. godine. Do nove lokacije za testiranje dolazi se skretanjem u Bolničku ulicu kod Ljekarne Dubovac, do kraja...

Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC UPRAVNO VIJEĆE Broj: 12-1201/22 Karlovac, 3.6.2022. P O Z I V kojim se pozivate na 6. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati dana 15. lipnja 2022. godine (srijeda) s početkom u 14.00 sati u prostorijama Doma zdravlja...

Lista pristupnika za specijalističko usavršavanje

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC KARLOVAC Dr. Vladka Mačeka 48 Povjerenstvo za izbor specijalizanta iz obiteljske medicine Broj: 01-1187/22 Karlovac,  10. lipanj 2022. Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15) (u daljnjem tekstu:...
Piknik u prirodi

Piknik u prirodi

U okviru patronažne službe Doma zdravlja Karlovac djeluje Grupa za potporu dojenju i Savjetovalište za trudnice Doma zdravlja Karlovac koji su organizirali dana 08. lipnja 2022. godine u vremenu od 09. 00 do 11.00 sati „Piknik u prirodi „ na zelenoj površini na adresi...
Skip to content