+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Natječaj za prijam u radni odnos Prvostupnice sestrinstva (medicinske sestre prvostupnik u patronaži 2) u Odsjeku patronažne zdravstvene zaštite, jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme do 6 mjeseci odnosno do povratka privremeno odsutne radnice

Ur. broj: 01-1225/24 od 22.VII.2024. Dom zdravlja Karlovačke županije, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovačke županije objavljuje   N A T J E Č A J Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. Prvostupnice...

Natječaj za prijam u radni odnos ugovornog zdravstvenog radnika primarne zdravstvene zaštite – doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jednog izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

  Ur. broj: 01-1213/24 od 16VII.2024. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje             N A T J E Č A J   Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. ugovornog...

Natječaj za prijam u radni odnos ugovornog zdravstvenog radnika primarne zdravstvene zaštite – doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jednog izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

Ur. broj: 01-1213/24 od 16VII.2024. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje             N A T J E Č A J   Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.1. ugovornog zdravstvenog...

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-1184/24 od 05.07.2024 godine, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja...
Skip to content