+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-1470/22

Karlovac, 18.8.2022.

P O Z I V

kojim se pozivate na 8. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati  dana 23. kolovoza 2022. godine (utorak) s početkom u 14.00 sati

u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac,

  1. kat, soba za sastanke

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac
  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec srpanj 2022. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Karlovac

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Različito.

 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content