+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-1354/22

Karlovac, 12.7.2022.

P O Z I V

kojim se pozivate na 7. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati dana 15. srpnja 2022. godine (petak) s početkom u 11.00 sati

Sjednica će se održati telefonski.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

  1. Usvajanje Zapisnika s 6. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac
  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec lipanj 2022. godine
  2. Usvajanje Izvješća ravnateljice o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje od 1.1.2022. do 30.6.2022. godine
  3. Usvajanje Izvješća o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj do lipanj 2022. godine s obrazloženjem
  1. Donošenje Odluka o prihvatu donacije
  1. Utvrđivanje potrebe specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika
  1. Različito.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content