+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.htnet.hr

Nacionalni program razvoja palijativne skrbi

Dana 23.01.2018. održan je u Ministarstvu zdravstva u Zagrebu sastanak o provedbi Nacionalnog  programa razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017-2020. Ispred Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije nazočili su koordinatori prvostupnice...

Obavijest o radnom vremenu ordinacije dentalne medicine

Ordinacija dentalne medicine Hela Puljić, dr.med.dent. ne radi od 02. 01.2018. – 05.01.2018. Za hitnosti javiti se u ordinaciju Katarine Borković, dr.med.dent. Gaje Petrovića 2 ,Banija,  I kat,(ulaz do vrtića) neparne datume od 07.00 – 14.30 , parne datume od 13.00 –...

Naša misija

Naša misija je pružati stanovnicima grada Karlovca i Karlovačke županije  odgovarajuću  zdravstvenu zaštitu  u skladu s visokim standardima suvremene prakse, u okviru postojećih kapaciteta.

Edukacija

Djelujemo edukativno; svake godine u  našem programu stažiranja i/ili specijalizacija kroz praksu se usavršavaju nove generacije zdravstvenih stručnjaka.

Ugovorna ustanova

Dom zdravlja Karlovac je ugovorna zdravstvena ustanova sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, putem kojeg ugovora ostvaruje glavninu svojih prihoda.