+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.htnet.hr

Obavijest osiguranicima

Od  01. srpnja 2017. godine Dom zdravlja Karlovac preuzeo je pacijente Josipa Janeša, spec. obiteljske medicine te se svi pacijenti mogu s punim povjerenjem obratiti timu opće medicine Alen Piralić, dr.med. i Mirjana Horvat, med. sestra, u njihovo radno vrijeme.

Poziv na predavanje: Dojenačke kolike

Predavanje: Dojenačke kolike -trajna edukacija za med.sestre i zdr. tehničare. Predavanje će se održati 29.06.2017. u 14.00 sati u predavaonici ZZHM, Dr. V. Mačeka 48 -Dubovac Predavanje:  DOJENAČKE  KOLIKE Predavač:      Matea Spudić Požar,...

Naša misija

Naša misija je pružati stanovnicima grada Karlovca i Karlovačke županije  odgovarajuću  zdravstvenu zaštitu  u skladu s visokim standardima suvremene prakse, u okviru postojećih kapaciteta.

Edukacija

Djelujemo edukativno; svake godine u  našem programu stažiranja i/ili specijalizacija kroz praksu se usavršavaju nove generacije zdravstvenih stručnjaka.

Ugovorna ustanova

Dom zdravlja Karlovac je ugovorna zdravstvena ustanova sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, putem kojeg ugovora ostvaruje glavninu svojih prihoda.