+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.htnet.hr

Uloga patronažne sestre u prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC Dr. V. Mačeka 48 Karlovac, 16.03.2017. članovima HKMS PREDMET: Poziv na predavanje Poštovani, Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 23.03.2017. u 14.00 h u Centru za edukaciju ZZHM Karlovačke županije, Dr. V. Mačeka 48 I kat. TEMA: ULOGA...

Odluka o utvrđivanju radnog vremena ortodontske ordinacije

Mijenja se odluka o početku i završetku radnog vremena broj: 01-55/15 od 19. siječnja 2015. godine u dijelu koji se odnosi na rad orodontske ordinacije Doma Zdravlja Karlovac, Specijalistička orotodontska ordinacija Darko Vukelja, spec. ortodont i Marija Jerinić,...

Naša misija

Naša misija je pružati stanovnicima grada Karlovca i Karlovačke županije  odgovarajuću  zdravstvenu zaštitu  u skladu s visokim standardima suvremene prakse, u okviru postojećih kapaciteta.

Edukacija

Djelujemo edukativno; svake godine u  našem programu stažiranja i/ili specijalizacija kroz praksu se usavršavaju nove generacije zdravstvenih stručnjaka.

Ugovorna ustanova

Dom zdravlja Karlovac je ugovorna zdravstvena ustanova sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, putem kojeg ugovora ostvaruje glavninu svojih prihoda.