+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.htnet.hr

PODRŠKA ŽENAMA OBOLJELIM OD RADA DOJKE – DAN NARCISA 2018.

Povodom obilježavanja 22. Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke, poznatijeg kao Dan narcisa, patronažne sestre Doma zdravlja Karlovac u suradnji s udrugom Europa Donna Hrvatska sudjelovale su u simboličnoj prodaji narcisa kako bi svi zajedno dali podršku svim...

Naša misija

Naša misija je pružati stanovnicima grada Karlovca i Karlovačke županije  odgovarajuću  zdravstvenu zaštitu  u skladu s visokim standardima suvremene prakse, u okviru postojećih kapaciteta.

Edukacija

Djelujemo edukativno; svake godine u  našem programu stažiranja i/ili specijalizacija kroz praksu se usavršavaju nove generacije zdravstvenih stručnjaka.

Ugovorna ustanova

Dom zdravlja Karlovac je ugovorna zdravstvena ustanova sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, putem kojeg ugovora ostvaruje glavninu svojih prihoda.