+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.htnet.hr

Preventivna akcija „Korak do zdravlja“

Patronažna služba Doma zdravlja Karlovac je dana 21. travnja 2017. održala preventivnu javnozdravstvenu akciju pod nazivom „Korak do zdravlja“. Osim patronažnih sestara u akciji su sudjelovali studenti sestrinstva Veleučilišta u Karlovcu, predstavnici FitnessOF...

Naša misija

Naša misija je pružati stanovnicima grada Karlovca i Karlovačke županije  odgovarajuću  zdravstvenu zaštitu  u skladu s visokim standardima suvremene prakse, u okviru postojećih kapaciteta.

Edukacija

Djelujemo edukativno; svake godine u  našem programu stažiranja i/ili specijalizacija kroz praksu se usavršavaju nove generacije zdravstvenih stručnjaka.

Ugovorna ustanova

Dom zdravlja Karlovac je ugovorna zdravstvena ustanova sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, putem kojeg ugovora ostvaruje glavninu svojih prihoda.