+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.htnet.hr

Obavijest pacijentima dentalne medicine

Od  01. siječnja 2017. godine Dom zdravlja Karlovac preuzeo je pacijente Nevenke Klasić-Dijačić, dr. med. dent. te se budući pacijenti mogu s punim povjerenjem obratiti timovima dentalne medicine Hele Puljić, dr. med. dent. i Katarine Borković, dr. med. dent. u...

Novo lice dentalne ordinacije Doma zdravlja Karlovac

Dom zdravlja Karlovac je intenzivno, od lipnja 2016. godine, pristupio obnovi svojih ordinacija na različitim lokacijama u Gradu Karlovcu. Uloženo je preko 50.000,00 kuna u radove na adaptaciji ordinacije dentalne medicine na Rakovcu u kojoj usluge dentalne medicine...

Naša misija

Naša misija je pružati stanovnicima grada Karlovca i Karlovačke županije  odgovarajuću  zdravstvenu zaštitu  u skladu s visokim standardima suvremene prakse, u okviru postojećih kapaciteta.

Edukacija

Djelujemo edukativno; svake godine u  našem programu stažiranja i/ili specijalizacija kroz praksu se usavršavaju nove generacije zdravstvenih stručnjaka.

Ugovorna ustanova

Dom zdravlja Karlovac je ugovorna zdravstvena ustanova sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, putem kojeg ugovora ostvaruje glavninu svojih prihoda.